Przemoc w szkole

 

Zjawisko dręczenia szkolnego, a więc  przemocy systematycznej, agresja fizyczna, pobicia, agresja cyfrowa, obrażanie, wyśmiewanie, odtrącenia, złośliwe plotki. Dzieci i młodzież narażone są coraz częściej na  cały wachlarz zachowań agresywnych. Przemoc w szkole jest faktem. zazwyczaj strona agresywna wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą.  Do przemocy  miedzy uczniami może dochodzić również  w drodze do lub ze szkoły. Formy tej przemocy są bardzo różne, od fizycznej, seksualnej, materialnej, werbalnej, instrumentalnej.

 

 

Proponujemy treningi  rozpoznawania emocji u innych, zapobieganie  takim nagłym emocjom, pokonanie własnego  strachu, obniżenie własnych emocji, przekierowanie uwagi agresora czy  aktywności w postaci silnego powiedzenia Stop!

Jak również praktyczny trening  ściśle wyspecjalizowanej samoobrony, opartej wg izraelskich procedur bezpieczeństwa i doświadczeniach w walce z przemocą w tym kraju.

Szkolenia te dają nam możliwość pokonania  frustracji dziecka, służy do  osiągniecia pożądanego stanu rzeczy , a także do osiągniecia statusu w grupie.

 

 

Nasze treningi nie powodują wzrostu agresji przez ćwiczących, a wręcz odwrotnie  powodują jej zmniejszenie poprzez  trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie agresja ma podłoże sadystyczne, a sprawca ma przyjemność z  zadawania cierpienia i tu musimy stanowczo powiedzieć NIE!