Cyberprzemoc

Agencja badawcza Gemius podaje, że za pośrednictwem internetu lub telefonii komórkowej aż 52 proc. polskich internautów w wieku 12-17 lat było ofiarami przemocy werbalnej, 57 proc. przyznało, że przynajmniej raz zostali sfotografowani lub sfilmowani wbrew ich woli, 14 proc. zgłosiło przypadki publikowania w sieci kompromitujących materiałów, a blisko jedna trzecia dzieci doświadczyła sytuacji, gdy ktoś się pod nich podszywał.

Eksperci stwierdzili, że ryzyko samobójczych myśli i prób popełnienia samobójstwa wzrasta dwukrotnie wśród ofiar cyberprzemocy w porównaniu z nastolatkami, które takiej przemocy nie doświadczyły.

 

 

Internet, sms, e-mail, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe , modelowanie agresji  przez mass media

Otrzymujesz natrętne lub obsceniczne telefony, a numer rozmówcy się nie wyświetla? Skradziono Tobie dane i teraz ktoś Ciebie szantażuje lub je wykorzystuje  do celów przestępczych?  Ktoś próbuje Cię zastraszyć, potęguje się eskalacja przemocy psychicznej, groźbysłowne, pisemne, dręczenie, ekscesy słowne, agresja fizyczna, zachowanie, które stawiają Ciebie w przykrej sytuacji, złośliwe i krzywdzące komentarze,  uwagi,  przemoc rówieśnicza.

 

 

 

Zdecydowana większość nastolatków ma profile na popularnych portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter czy Ask.fm, dlatego cały czas są narażone na przemoc w sieci. Według najnowszych danych profil na Facebooku posiada ponad 1,82 mln polskich nastolatków w wieku 7-15 lat i ponad 4 mln w wieku 15-24 lat.

Wg badań,osoby, które doświadczyły cyberprzemocy, częściej wpadają w depresję, są skłonni do samookaleczeń, do odebrania sobie życia. 

Nie pozwól, aby agresor decydował o Twoim życiu!

Proponujemy szkolenia z przeciwdziałania cyberprzemocy. 

Zatrudniamy specjalistów, potrafiących ustalić sprawców cyberprzemocy.