KURSY I SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIOWY  EUROPEAN TRAINGING  CENTER  

- to samoobrona, taktyka,  prewencja, realistyczne scenariusze,  skuteczne techniki,  podejmowanie  właściwych decyzji  w stresie, szoku i panice  podczas  występowania zjawiska związanego z przemocą.

CELE:

- rozpoznawanie zagrożeń związanych z bandytyzmem, unikanie  sytuacji niebezpiecznych,  odblokowanie swoich naturalnych reakcji obronnych, poznanie sposobów zwalczania stresu,

- rozpoznawanie rodzajów agresywności i skuteczne postępowanie z nimi, wyćwiczenie skutecznej  techniki negocjacji, sposoby używania broni improwizowanej,  wytrenowanie  precyzyjnych, silnych uderzeń  w newralgiczne punkty.

DO KOGO KIERUJEMY TE SZKOLENIA?

- dla tych, którzy są lub mogą stać się ofiarami przemocy, napadu, w tym napadu zaplanowanego, dla osób, które z racji wykonywanego zawodu  mogą być  narażeni  na utratę zdrowia lub  życia ( biznesmeni,  właściciele i pracownicy dyskotek, restauracji, pubów, kierowcy TIR-ów, taksówkarze)

- dla Pań chcących uniknąć napaści, gwałtu, psychicznego i fizycznego znęcania się, dla uczniów zmagających się z przemocą i agresją w szkole, dla osób aktywnych zawodowo, pracujących w warunkach częstego przeciążenia, braku czasu i presji ze strony innych

 - dla tych, którym stres uniemożliwia lub utrudnia codzienne funkcjonowanie w zespole/środowisku, dla wszystkich wyjeżdzających za granicę oraz chcących zadbać o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich

 

 

Nasz program pomocy osobom poszkodowanym został opracowany przez ETC112 i należy wyłącznie do naszej organizacji. Projektując go, zadbaliśmy o stworzenie idealnych warunków do pracy dla naszych instruktorów jak i osób z nami współdziałających, co umożliwia im szybszą i bardziej wydajną pracę oraz pozwala uzyskać jak najlepsze rezultaty w jak najkrótszym czasie.

Jesteśmy dumni z tego, że pod względem programowym jak i wysokich kompetencji, program  ten stawia nas na pozycji lidera rynku pomocy osobom poszkodowanym przemocą. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych klientów i z tego, że się do nich przyczyniliśmy. Będziemy nadal dążyć do tego, aby rozwijać i aktualizować naszą wiedzę, poprawiać jakość usług, a nawet sprawiać, by ceny dla naszych klientów stały się jeszcze bardziej przystępne.

 

WEJDŹ W ZAKŁADKI  KURSY I SZKOLENIA, ABY ZOBACZYĆ NASZE PROPOZYCJE