Przemoc w rodzinie

 

Cel:  kontrola i podporzadkowanie ofiary, sprawca wykorzystuje przewagę siły  i narusza prawo do  nietykalności  fizycznej, godności oraz  szacunku. Jego działania są zamierzone, powodują cierpienie i szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, naraża zdrowie i życie ofiary.  Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się  fizyczne nad członkiem rodziny ale również i  dręczenie psychiczne.

 

 

 Dominacja, zastraszanie,  poniżanie, wymuszanie określonych zachowań.  Sprawca dominuje i wykorzystuje siłą fizyczną, psychiczną, materialną,  ekonomiczną, pozycje społeczną. 

 

 

Kopie, szarpie, bije, dusi, ciągnie za włosy, szturcha, wymusza seks,  popycha,  policzkuje - to formy przemocy fizycznej

Narusza godność osobistą,  upokarza, wyzywa, grozi, szantażuje, zastrasza,  nęka, stawia zakazy, dręczy- to formy przemocy psychicznej

Zmusza do współżycia,  gwałci,  rejestruje kamerą a potem udostępnia innym, zmusza do czynów  seksualnych nie akceptowalnych przez ofiarę  - to formy przemocy seksualnej

Okradanie, nie płacenie alimentów, celowe  niszczenie czyjeś własności , zaniedbywanie dzieci, zmuszanie do spłacania długów, zabieranie pieniędzy - to formy przemocy ekonomicznej

 

Proponujemy profesjonalne, autorskie szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy